Apakšprogrammas mērķis:

  • Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu īstenošana.

Galvenās aktivitātes:

  • projekta "Tehniskā palīdzība Tieslietu ministrijas kā atbildīgās iestādes darbības nodrošināšanai" īstenošana, lai nodrošinātu Tieslietu ministrijai atbildīgās iestādes funkciju īstenošanai (Eiropas Savienības fondu plānošanas, ieviešanas un uzraudzības pienākumi) nepieciešamo cilvēkresursu (7 amata vietas) un citu ar šo funkciju īstenošanu saistīto izmaksu finansēšanu.

Apakšprogrammas izpildītājs: Tieslietu ministrijas centrālais aparāts.

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

-

-

170 715

170 706

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

×

170 715

-9

-170 706

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

×

×

-

-100,0

Atlīdzība, euro

-

-

168 714

168 705

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

-

-

7

7

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

-

-

1 902

1 901

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

170 715

170 715

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

-

170 715

170 715

Palielināti izdevumi Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta "Tehniskā palīdzība Tieslietu ministrijas kā atbildīgās iestādes darbības nodrošināšanai" īstenošanai

-

170 715

170 715