Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt Valsts kancelejas kā ES fondu atbildīgās iestādes funkcijas un apmācību organizēšanu ES fondu administrēšanā iesaistīto iestāžu amatpersonām.

Galvenās aktivitātes:

1) nodrošināt atbildīgās iestādes funkcijas ES fondu 2014.-2020. gada plānošanas periodā;

2) organizēt apmācību pasākumus ES fondu administrēšanā iesaistīto iestāžu amatpersonām.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts kanceleja.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada prognoze

2023. gada prognoze

Apmācību pasākumu organizēšana 

Eiropas Savienības fondu vadībā, īstenošanā un uzraudzībā iesaistītās personas, kas piedalījušās apmācībās (skaits)

854

400

350

-

-

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

201 570

232 280

258 150

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

30 710

25 870

-258 150

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

15,2

11,1

-100,0

×

Atlīdzība, euro

126 235

151 365

173 518

-

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

3,5

3,5

3,5

-

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 943

3 486

4 060

-

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

2 650

4 964

3 000

-

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

232 280

258 150

25 870

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

232 280

258 150

25 870

Tehniskā palīdzība Valsts kancelejas kā ES fondu atbildīgās iestādes funkciju nodrošināšanai

232 280

258 150

25 870