Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt atbalstu Satiksmes ministrijai kā Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda atbildīgajai iestādei, Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda specifisko atbalsta mērķu īstenošanas vadība, uzraudzība un kontrole un Eiropas Savienības fondu 2007.-2013.gada plānošanas perioda pēcuzraudzības nodrošināšana.

Galvenās aktivitātes:

  1. Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda uzraudzība (14 slodzes);
  2. dalība mācībās, konferencēs, semināros, komitejās, darba grupās un citos pasākumos;
  3. Eiropas Savienības fondu plānošana;
  4. Eiropas Savienības fondu 2007.–2013.gada plānošanas perioda pēcuzraudzība.

Apakšprogrammas izpildītājs: Satiksmes ministrija.

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

422 182

374 500

374 500

374 500

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-47 682

-

-

-374 500

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-11,3

-

-

-100,0

Atlīdzība, euro

354 133

370 652

370 652

370 652

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

13

14

14

14

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2270

2206

2 206

2 206

-