Apakšprogrammas mērķis:

atbalstīt un pilnveidot ES struktūrfondu un KF 2014.-2020. gada plānošanas perioda ieviešanu un uzraudzību.

Galvenās aktivitātes:

nodrošināt ES struktūrfondu un KF 2014.-2020. gada plānošanas perioda ieviešanu un uzraudzību, projektu iesniegumu atlasi un vērtēšanu.

Apakšprogrammas izpildītājs: Centrālā finanšu un līgumu aģentūra.
 

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

2 005 597

2 076 578

1 679 042

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

70 981

-397 536

-1 679 042

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

3,5

-19,1

-100,0

 

Atlīdzība, euro

1 661 792

1 778 926

1 454 619

-

-

Vidējais amata vietu skaits gadā,

77

77

77

-

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 656

1 904

1 488

-

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

131 647

20 000

80 000

-

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

2 076 578

1 679 042

-397 536

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

2 076 578

1 676 042

-397 536

Tehniskā palīdzība ERAF apgūšanai (2014-2020)

2 076 578

1 679 042

-397 536