Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt atbalstu Satiksmes ministrijai kā ES fondu 2014.–2020. gada plānošanas perioda atbildīgajai iestādei, ES fondu 2014.–2020. gada plānošanas perioda specifisko atbalsta mērķu īstenošanas vadība, uzraudzība un kontrole un ES fondu 2007.–2013. gada plānošanas perioda pēcuzraudzības nodrošināšana.

Galvenās aktivitātes:

  1. ES fondu 2014.-2020. gada plānošanas perioda uzraudzība;
  2. ES fondu 2007.-2013. gada plānošanas perioda pēcuzraudzība.

Apakšprogrammas izpildītājs: Satiksmes ministrija.

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

334 586

374 500

374 500

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

39 914

-

-374 500

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

11,9

-

-100,0

×

Atlīdzība, euro

333 761

370 652

370 652

-

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

13

14

14

-

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 140

2 206

2 206

×

×