Apakšprogrammas mērķis:

atbalstīt darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” vadības funkciju ES fondu plānošana, dalība projektu iesniegumu atlasē, ES fondu uzraudzība) un atbalsta funkciju nodrošināšanu LM kā ES fondu atbildīgajā iestādē 2014.-2020. gada plānošanas periodā.

Galvenās aktivitātes:

īstenot projektu “Eiropas Savienības fondu administrēšana Labklājības ministrijā 2014.-2020. gada plānošanas periodā (2. kārta)” Nr. 11.1.1.0/18/TP/004.

Apakšprogrammas izpildītājs: LM.

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

496 315

619 908

368 674

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

123 593

-251 234

-368 674

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

24,9

-40,5

-100,0

-

Atlīdzība, euro1

487 495

558 684

362 973

-

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

15,7

20

10

-

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 555,7

2 327,9

3 024,8

-

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

6 000

-

-

-

-

Piezīmes.
1 Projektu ietvaros atsevišķiem darbiniekiem atlīdzība tiek nodrošināta piemaksu veidā.

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

619 908

368 674

-251 234

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

619 908

368 674

-251 234

Projekta “Eiropas Savienības fondu administrēšana Labklājības ministrijā 2014.-2020. gada plānošanas periodā (2. kārta)” Nr. 11.1.1.0/18/TP/004 īstenošana (projekta īstenošanai 2020. gadā samazinātas 20 amata vietas un 2021. gadā palielinātas 10 amata vietas)

619 908

368 674

-251 234