Apakšprogrammas mērķis:

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu īstenošana.

Galvenās aktivitātes:

projekta “Tehniskā palīdzība Tieslietu ministrijas kā atbildīgās iestādes darbības nodrošināšanai (2019‑2021)” īstenošana, lai nodrošinātu Tieslietu ministrijai atbildīgās iestādes funkciju īstenošanai (ES fondu plānošanas, ieviešanas un uzraudzības pienākumi) nepieciešamo cilvēkresursu (7 amata vietas) un citu ar šo funkciju īstenošanu saistīto izmaksu finansēšanu.

Apakšprogrammas izpildītājs: Tieslietu ministrijas centrālais aparāts.

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

169 043

184 466

184 381

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

15 423

-85

-184 381

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

9,1

-

-100,0

-

Atlīdzība, euro

168 998

183 966

184 164

-

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

7

7

7

-

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 001

2 190

2 192

-

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

184 466

184 381

-85

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

184 466

184 381

-85

Izdevumu izmaiņas Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta “Tehniskā palīdzība Tieslietu ministrijai kā atbildīgās iestādes darbības nodrošināšanai (2019 - 2021)” īstenošanai

184 466

184 381

-85