Apakšprogrammas mērķis:

  • atbalstīt darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” vadības funkciju (Eiropas Savienības (ES) fondu plānošana, dalība projektu iesniegumu atlasē, ES fondu uzraudzība) un atbalsta funkciju nodrošināšanu Labklājības ministrijā kā ES fondu atbildīgajā iestādē 2014.-2020.gada plānošanas periodā.

Galvenās aktivitātes:

  • īstenot projektu “Eiropas Savienības fondu administrēšana Labklājības ministrijā 2014.-2020.gada plānošanas periodā (2.kārta)” Nr.11.1.1.0/18/TP/004.

Apakšprogrammas izpildītājs: Labklājības ministrija.

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

643 935

571 418

619 908

368 674

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-72 517

48 490

-251 234

-368 674

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-11,3

8,5

-40,5

-100,0

Atlīdzība, euro1

578 840

557 741

558 684

362 973

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

18,5

20

20

10

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 607,4

2323,9

2327,9

3024,8

-

Piezīmes.

1 Projektu ietvaros atsevišķiem darbiniekiem atlīdzība tiek nodrošināta piemaksu veidā.

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

571 418

619 908

48 490

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

571 418

619 908

48 490

Projekta “Eiropas Savienības fondu administrēšana Labklājības ministrijā 2014.-2020.gada plānošanas periodā (2.kārta)” Nr.11.1.1.0/18/TP/004 īstenošana (projekta īstenošanai 2019.gadā samazinātas 20 amata vietas un 2020.gadā palielinātas 20 amata vietas)

571 418

619 908

48 490