Apakšprogrammas mērķis:

  • Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu īstenošana.

Galvenās aktivitātes:

  • projekta "Tehniskā palīdzība Tieslietu ministrijas kā atbildīgās iestādes darbības nodrošināšanai (2019‑2021)" īstenošana, lai nodrošinātu Tieslietu ministrijai atbildīgās iestādes funkciju īstenošanai (Eiropas Savienības fondu plānošanas, ieviešanas un uzraudzības pienākumi) nepieciešamo cilvēkresursu (7 amata vietas) un citu ar šo funkciju īstenošanu saistīto izmaksu finansēšanu.

Apakšprogrammas izpildītājs: Tieslietu ministrijas centrālais aparāts.

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018. gads (izpilde) 2019. gada plāns 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

203465

177153

184466

184381

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-26312

7313

-85

-184381

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-12,9

4,1

-

-100

Atlīdzība, euro

184074

176653

183966

184164

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

7

7

7

7

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2008

2103

2190

2192

-

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

177153

184466

7313

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

177153

184466

7313

Izdevumu izmaiņas Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta "Tehniskā palīdzība Tieslietu ministrijai kā atbildīgās iestādes darbības nodrošināšanai (2019 - 2021)" īstenošanai

177153

184466

7313