Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt Valsts kancelejas kā Eiropas Savienības fondu atbildīgās iestādes funkcijas un apmācību organizēšanu Eiropas Savienības fondu administrēšanā iesaistīto iestāžu amatpersonām.

Galvenās aktivitātes:

  1. nodrošināt atbildīgās iestādes funkcijas ES fondu 2014.-2020. gada plānošanas periodā;
  2. organizēt apmācību pasākumus Eiropas Savienības fondu administrēšanā iesaistīto iestāžu amatpersonām.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts kanceleja.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Apmācību pasākumu organizēšana 

Eiropas Savienības fondu vadībā, īstenošanā un uzraudzībā iesaistītās personas, kas piedalījušās apmācībās (skaits)

937

900

450

300

350

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

276 910

316 887

227 440

232 280

232 280

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

39 977

-89 447

4 840

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

14,4

-28,2

2,1

-

Atlīdzība, euro

129 879

164 318

151 365

151 365

151 365

Vidējais amata vietu skaits gadā

4

5

4

4

4

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 650

2 501

3 050

3 050

3 050

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

2 688

14 270

4 964

4 964

4 964

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

316 887

227 440

-89 447

 

Ilgtermiņa saistības

316 887

227 440

-89 447

Tehniskā palīdzība Valsts kancelejas kā Eiropas Savienības fondu atbildīgās iestādes funkciju nodrošināšanai

316 887

227 440

-89 447