Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.

 

63.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Sociālā fonda (ESF) apgūšanai (2014-2020)

Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt atbalsts Satiksmes ministrijai kā Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda atbildīgajai iestādei, paaugstinot informētību par Kohēzijas politikas fondiem, sniedzot atbalstu informācijas un komunikācijas pasākumiem transporta un sakaru jomā.

Galvenās aktivitātes:

  1. Eiropas Savienības fondu informatīvie un publicitātes pasākumi (semināru medijiem organizēšana, informatīvās kampaņas organizēšana, reprezentatīvo materiālu iegāde, Satiksmes ministrijas mājaslapas Investīciju sadaļas satura paplašināšana);
  2. projekta īstenošanas nodrošināšana.

Apakšprogrammas izpildītājs: Satiksmes ministrija.

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

30 282

72 595

72 595

72 595

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

42 313

-

-

-72 595

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

139,7

-

-

-100,0

Atlīdzība, euro

7 120

31 950

31 950

31 950

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

1

1

1

1

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 187

2 663

2 663

2 663

-