Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

1 079 647

36 104

5 086 278

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

-1 043 543

5 050 174

-5 086 278

-

Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

-96,7

13 987,9

-100,0

-

Atlīdzība, euro

180 581

14 942

622 774

-

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

0,7

0,7

0,7

-

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro*

×

1 778,8

×

-

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, euro

-

-

2 854

-

-

*2016.gadā atlīdzība tika izmaksāta gan tehniskās palīdzības projekta ietvaros (0,7 amata vietas Veselības ministrijā), gan ESF aktivitāšu ietvaros projektu izpildē iesaistītajiem darbiniekiem (budžeta iestādēs, kuras piedalās projekta izpildē), kur atsevišķi amata vietas nav paredzētas. Tāpat plānots arī 2018.gadā, vienlaikus piesaistot arī ārštata speciālistus.