Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.

63.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Sociālā fonda (ESF) apgūšanai (2014-2020)

Apakšprogrammas mērķis:

  • paaugstināt Latvijas iedzīvotāju informētības līmeni par Eiropas Savienības fondiem, sniedzot atbalstu informācijas un komunikācijas pasākumiem par Eiropas Savienības fondiem veselības nozarē.

Galvenās aktivitātes:

  • projekta vadība;
  • projekta īstenošana.

Apakšprogrammas izpildītājs: Veselības ministrija.

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

-

-

36 104

36 103

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

×

36 104

-1

-36 103

Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

×

×

-

-100,0

Atlīdzība, euro

-

-

14 942

16 476

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

-

-

0,7

0,7

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

-

-

1 778,8

1 961,4

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

36 104

36 104

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

-

36 104

36 104

 Eiropas Sociālā fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda projekta Nr.10.1.2.0/15/TP/005 „Atbalsts Veselības ministrijai Eiropas Savienības fondu informācijas un komunikācijas pasākumu darbību īstenošanai” īstenošana

-

36 104

36 104