Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

8 042 739

9 666 847

11 788 449

11 295 687

1 083 458

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

1 624 108

2 121 602

-492 762

-10 212 229

Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

20,2

21,9

-4,2

-90,4

Atlīdzība, euro1

657 079

973 187

1 020 877

920 389

4 858

Vidējais amata vietu skaits gadā

0,7

0,7

0,7

-

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, euro

57 653

33 750

56 225

 

56 225

56 225

Piezīmes.
1Atlīdzība tiek izmaksāta gan tehniskās palīdzības projekta ietvaros (0,7 amata vietas Veselības ministrijā), gan ESF aktivitāšu ietvaros projektu izpildē iesaistītajiem darbiniekiem (budžeta iestādēs, kuras piedalās projekta izpildē), kur atsevišķi amata vietas nav paredzētas, vienlaikus piesaistot arī ārštata speciālistus. Līdz ar to tabulā netiek norādīta vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī).