Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

 

2021. gada (izpilde)

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

2025. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

1 192 899

644 535

10 285 157

9 144 528

8 702 706

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-548 364

9 640 622

-1 140 629

-441 822

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-46,0

1495,7

-11,1

4,8

Atlīdzība, euro

128 615

96 807

161 380

144 242

144 242

Vidējais amata vietu skaits gadā

4,2

4,3

4,2

5

5

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 264

1 876

3 153

2 363

2 363

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

14 491

-

2 458

2 458

2 458

63.07.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana (2014 – 2020)

Apakšprogrammas mērķis:

veicināt sociālās atstumtības un diskriminācijas riskiem pakļauto personu nodarbinātību un sociālekonomisko iekļaušanos, vienlaikus sekmējot sabiedrības informētību un vispārējo izpratni par diskriminācijas novēršanu un iekļaujošo sabiedrību.

Galvenās aktivitātes:

  1. atbalsta pakalpojumu sniegšana bezpajumtniekiem un sociālā mentora pakalpojuma sniegšana Ukrainas civiliedzīvotājiem;
  2. diskriminācijas novēršanas pasākumu īstenošana;
  3. izglītojoši pasākumi darba devējiem un darbiniekiem par iekļaujošu darba vidi;
  4. sabiedrības izpratnes un informētības pasākumu īstenošana par sociālās iekļaušanas veicināšanas un diskriminācijas novēršanas jautājumiem.

Apakšprogrammas izpildītājs: Sabiedrības integrācijas fonds.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

 

2021. gada (izpilde)

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada prognoze

2025. gada prognoze

Izglītojošie pasākumi par sociālās iekļaušanas un diskriminācijas novēršanas jautājumiem

Dalībnieki vidēji gadā (skaits)

150

200

115

-

-

Sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojuma nodrošināšana patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļu vai alternatīvo statusu

Pakalpojumu saņēmēji (skaits)

183

390

60

-

-

Motivācijas paaugstināšanas un atbalsta pakalpojumu nodrošināšana nelabvēlīgā situācijā esošiem iedzīvotājiem

Pakalpojumu saņēmēji (skaits)

726

869

-

-

-

Motivācijas paaugstināšanas un atbalsta pakalpojumu izvērtējuma veikšana

Pētījums (skaits)

1

-

-

-

-

Izmēģinājuma projekts atbalsta pakalpojumu nodrošināšanai bezpajumtniekiem

Izmēģinājuma projekts (skaits)

-

-

1

-

-

Sociālo mentoru atbalsts Ukrainas civiliedzīvotājiem

Atbalstu saņēmušie Ukrainas civiliedzīvotāji (skaits)

-

-

1 600

-

-

Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

 

2021. gada (izpilde)

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

2025. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

1 192 899

644 535

750 399

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-548 364

105 864

-750 399

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-46,0

16,4

-100,0

-

Atlīdzība, euro

128 615

96 807

85 582

-

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

4,2

4,3

2,7

-

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 264

1 876

2 641

-

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

14 491

-

-

-

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2023. gada plānu ar 2022. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

644 535

750 399

105 864

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

644 535

750 399

105 864

Izdevumi projekta Nr.9.1.4.4./16/I/001 “Dažādības veicināšana” īstenošanai

644 535

750 399

105 864

 

63.09.00 Eiropas Sociālā fonda Plus (ESF+) programmas materiālās nenodrošinātības mazināšanai pasākumu īstenošana (2021-2027)

Apakšprogrammas mērķis:

sniegt atbalstu kritiski svarīgu atbalstu iedzīvotājiem krīzes situācijās un mazinātu sociālo nevienlīdzību starp dažādām sabiedrības grupām.

Galvenās aktivitātes:

  1. Eiropas Sociālā fonda Plus (ESF+) vistrūcīgākajām personām ieviešana Latvijā, veicot sadarbības iestādes un finansējuma saņēmēja funkcijas;
  2. partnerorganizāciju un finansējuma saņēmēju uzraudzība un kontrole;
  3. fonda informācijas sistēmas izveidošana un uzturēšana.

Apakšprogrammas izpildītājs: Sabiedrības integrācijas fonds.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

 

2021. gada (izpilde)

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada prognoze

2025. gada prognoze

Partnerorganizāciju un finansējuma saņēmēju uzraudzība un kontrole

Administrēti Partnerorganizāciju līgumi (skaits)

-

-

25

26

26

Pārbaudes vizītes (skaits)

-

-

8

16

16

Izsniegtas pārtikas un materiālās palīdzības pakas

Izsniegtas pārtikas un materiālās palīdzības pakas (skaits)

-

-

507 356

436 253

359 685

Izsniegtas maltītes (skaits)

-

-

240 000

240 000

156 000

Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

 

2021. gada (izpilde)

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

2025. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

-

-

9 534 758

9 144 528

8 702 706

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

×

9 534 758

-390 230

-441 822

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

×

-

-4,1

-4,8

Atlīdzība, euro

-

-

75 798

144 242

144 242

Vidējais amata vietu skaits gadā

-

-

1,5

5

5

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

-

-

4 074

2 363

2 363

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

-

-

2 458

2 458

2 458

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2023. gada plānu ar 2022. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

9 534 758

9 534 758

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

-

9 534 758

9 534 758

Izdevumi Eiropas Sociālā fonda Plus (ESF+) programmas materiālās nenodrošinātības mazināšanas pasākumu īstenošanai

-

9 534 758

9 534 758