Budžeta programmā ir viena apakšprogramma.

63.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Sociālā fonda (ESF) apgūšanai (2014-2020)

Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt atbalsts Satiksmes ministrijai kā Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda atbildīgajai iestādei, paaugstinot informētību par Kohēzijas politikas fondiem, sniedzot atbalstu informācijas un komunikācijas pasākumiem transporta un sakaru jomā.

Galvenās aktivitātes:

  1. Eiropas Savienības fondu informatīvie un publicitātes pasākumi (semināru medijiem organizēšana, informatīvās kampaņas organizēšana, reprezentatīvo materiālu iegāde, Satiksmes ministrijas mājaslapas Investīciju sadaļas satura paplašināšana);
  2. projekta īstenošanas nodrošināšana.

Apakšprogrammas izpildītājs: Satiksmes ministrija.

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

7 271

34 528

72 595

72 595

72 595

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

27 257

38 067

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

374,9

110, 2

-

-

Atlīdzība, euro

7 220

23 367

31 950

31 950

31 950

Vidējais amata vietu skaits gadā

1

1

1

1

1

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 203

1 947

2 663

2 663

2 663

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

34 528

72 595

38 067

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

34 528

72 595

38 067

Projekta “Tehniskā palīdzība Satiksmes ministrijai paaugstinot informētību par Kohēzijas politikas fondiem, sniedzot atbalstu informācijas un komunikācijas pasākumiem 2019.-2021.gadā” īstenošana.

34 528

72 595

38 067