Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

575 258

2 598 445

17 099 808

12 336 035

4 813 767

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

2 023 187

14 501 363

-4 763 773

-7 522 268

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

351,7

558,1

-27,9

-61,0

Atlīdzība, euro

133 375

218 967

295 155

-

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

8

11

14

-

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 389

1 659

1 757

-

-

 

63.07.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) avansa maksājumi un atmaksas finansējuma saņēmējiem (2014 - 2020)

Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējumu pašvaldībām, pašvaldību institūcijām, kapitālsabiedrībām, fiziskām un juridiskām personām ierobežotu un atklāto konkursu projektu īstenošanai.

Galvenās aktivitātes:

  • nodrošināt ESF un valsts budžeta finansējumu avansa maksājumiem un atmaksām par pašvaldību un pašvaldību institūciju, kapitālsabiedrību, fizisko un juridisko personu īstenotajiem projektiem.

Apakšprogrammas izpildītājs: Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

219 219

1 324 411

13 816 787

12 336 035

4 813 767

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1 105 192

12 492 376

-1 480 752

-7 522 268

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

504,1

943,2

-10,7

-61,0

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

1 324 411

13 816 787

12 492 376

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

1 324 411

13 816 787

12 492 376

Eiropas Sociālā fonda (ESF) avansa maksājumi un atmaksas finansējuma saņēmējiem (2014-2020)

1 324 411

13 816 787

12 492 376

 

63.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Sociālā fonda (ESF) apgūšanai (2014 - 2020)

Apakšprogrammas mērķis:

  • paaugstināt informētību par ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas periodu, īstenojot informācijas un komunikācijas pasākumus, kā arī nodrošināt ES fondu izvērtēšanu 2014.-2020. gada plānošanas periodā un paaugstināt izvērtēšanas kapacitāti ES fondu vadībā iesaistītajās institūcijās.

Galvenās aktivitātes:

  1. nodrošināt ES fondu informatīvos un publicitātes pasākumus;
  2. nodrošināt ES fondu izvērtēšanu;
  3. stiprināt izvērtēšanas kapacitāti;
  4. izstrādāt pētījumus (tai skaitā starpvalstu), uzraudzīt šo pētījumu kvalitāti un publicēt rezultātus.

Apakšprogrammas izpildītāji: Finanšu ministrijas centrālais aparāts un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

271 623

1 274 034

3 283 021

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1 002 411

2 008 987

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

369,0

157,7

-

-

Atlīdzība, euro

133 375

218 967

295 155

-

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

8

11

14

-

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 389

1 659

1 757

-

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

1 274 034

3 283 021

2 008 987

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

1 274 034

3 283 021

2 008 987

Tehniskā palīdzība Eiropas Sociālā fonda (ESF) apgūšanai (2014-2020)

1 274 034

3 283 021

2 008 987