Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.

63.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Sociālā fonda (ESF) apgūšanai (2014 - 2020)

Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt atbalstu Satiksmes ministrijai, kā Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda atbildīgajai iestādei, informācijas un komunikācijas pasākumiem par Kohēzijas politikas fondiem.

Galvenās aktivitātes:

  1. Eiropas Savienības fondu informatīvie un publicitātes pasākumi (semināru medijiem organizēšana, informatīvās kampaņas organizēšana, reprezentatīvo materiālu iegāde, Satiksmes ministrijas mājaslapas Investīciju sadaļas satura paplašināšana);
  2. projekta īstenošanas nodrošināšana.

Apakšprogrammas izpildītājs: Satiksmes ministrija.

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

23 373

34 528

34 528

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

11 155

0

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

47,7

0,0

-

-

Atlīdzība, euro                                                                                                                                                              

16 260

23 367

23 367

-

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

1

1

1

-

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 355

1 947

1 947

 

-

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

34 528

34 528

0

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

34 528

34 528

0

Projekta “Tehniskā palīdzība Satiksmes ministrijas informācijas un komunikācijas pasākumiem par Kohēzijas politikas fondiem, 2016.-2018.gadā” īstenošana

34 528

34 528

0