Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējumu pašvaldībām, pašvaldību institūcijām, kapitālsabiedrībām, fiziskām un juridiskām personām ierobežotu un atklāto konkursu projektu īstenošanai.

Galvenās aktivitātes:

  • nodrošināt ESF un valsts budžeta finansējumu avansa maksājumiem un atmaksām par pašvaldību un pašvaldību institūciju, kapitālsabiedrību, fizisko un juridisko personu īstenotajiem projektiem.

Apakšprogrammas izpildītājs: Centrālā finanšu un līgumu aģentūra.

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

10283 783

15840 698

17287 367

14788 505

11339 730

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

5556 915

1446 669

-2498 862

-3448 775

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

54,0

9,1

-14,5

-23,3

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

15840 698

17287 367

1446 669

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

15840 698

17287 367

1446 669

Eiropas Sociālā fonda (ESF) avansa maksājumi un atmaksas finansējuma saņēmējiem (2014-2020)

15840 698

17287 367

1446 669