Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt ES struktūrfondu un KF 2014.-2020.gada plānošanas perioda ESF  finansējumu pašvaldībām, pašvaldību institūcijām, kapitālsabiedrībām, fiziskām un juridiskām personām ierobežotu un atklāto konkursu projektu īstenošanai.

Galvenās aktivitātes:

  • nodrošināt ESF  un valsts budžeta finansējumu avansa maksājumiem un atmaksām par pašvaldību un pašvaldību institūciju, kapitālsabiedrību, fizisko un juridisko personu īstenotajiem projektiem.

Apakšprogrammas izpildītājs: Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

-

-

1 324 411

542 934

303 049

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

×

1 324 411

-781 477

-239 885

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

×

×

-59,0

-44,2

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

1 324 411

1 324 411

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

-

1 324 411

1 324 411

Eiropas Sociālā fonda (ESF) avansa maksājumi un atmaksas finansējuma saņēmējiem (2014-2020)

-

1 324 411

1 324 411