Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt ES struktūrfondu un KF 2014.-2020. gada plānošanas perioda ESF finansējumu pašvaldībām, pašvaldību institūcijām, kapitālsabiedrībām, fiziskām un juridiskām personām ierobežotu un atklāto konkursu projektu īstenošanai.

Galvenās aktivitātes:

nodrošināt ESF un valsts budžeta finansējumu avansa maksājumiem un atmaksām par pašvaldību un pašvaldību institūciju, kapitālsabiedrību, fizisko un juridisko personu īstenotajiem projektiem.

Apakšprogrammas izpildītājs: Centrālā finanšu un līgumu aģentūra.
 

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

20 129 098

17 287 367

13 541 358

8 790 826

7 674 399

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-2 841 731

-3 746 009

-4 750 532

-1 116 427

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-14,1

-21,7

-35,1

-12,7

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

17 287 367

13 541 358

-3 746 009

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

17 287 367

13 541 358

-3 746 009

ESF avansa maksājumi un atmaksas finansējuma saņēmējiem (2014-2020)

17 287 367

13 541 358

-3 746 009