Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt ES struktūrfondu un KF 2014. – 2020. gada plānošanas perioda ESF finansējumu pašvaldībām, pašvaldību institūcijām, kapitālsabiedrībām, fiziskām un juridiskām personām ierobežotu un atklāto konkursu projektu īstenošanai.

Galvenās aktivitātes:

nodrošināt ESF un valsts budžeta finansējumu avansa maksājumiem un atmaksām par pašvaldību un pašvaldību institūciju, kapitālsabiedrību, fizisko un juridisko personu īstenotajiem projektiem.

Apakšprogrammas izpildītājs: Centrālā finanšu un līgumu aģentūra.

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

20 869 313

13 541 358

17 941 644

13 614 532

2 399 153

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-7 327 955

4 400 286

-4 327 112

-11 215 379

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-35,1

32,5

-24,1

-82,4

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

13 541 358

17 941 644

4 400 286

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

13 541 358

17 941 644

4 400 286

ESF avansa maksājumi un atmaksas finansējuma saņēmējiem (2014-2020)

13 541 358

17 941 644

4 400 286