Apakšprogrammas mērķis:

  • Eiropas Sociālā fonda 8.3.6.specifiskā atbalsta mērķa “Ieviest izglītības kvalitātes monitoringa sistēmu” 8.3.6.1. pasākuma “Dalība starptautiskos pētījumos” projekta ietvaros nodrošināt datu sagatavošanu indikatoru aprēķiniem OECD INES programmas ietvaros.

Galvenās aktivitātes:

  • informācijas sagatavošana OECD izglītības indikatoru nodrošināšanai, INES sagatavotās informācijas (indikatoru) pārbaude un konsultatīvs atbalsts indikatoru jautājumos. Līdzdalība INES tīklu sanāksmēs kopā ar vadošo partneri.

Programmas izpildītājs: Centrālā statistikas pārvalde.

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

92372

130027

15556

15556

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

37655

-114471

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

40,8

-88,0

-

-

Atlīdzība, euro

49536

84329

13527

13527

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

1

3

-

-

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

4128

2326

-

-

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

-

599

-

-

-

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

130027

15556

-114 471

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

130027

15556

-114 471

ESF projektu (2014-2020) īstenošana

130027

15556

-114 471