Apakšprogrammas mērķis:

  • izveidot Darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmu (DTAPS), lai pieņemtu pamatotus un tautsaimniecības vajadzībām atbilstošus lēmumus rīcībpolitikas izstrādei un ieviešanai, kā arī atbilstoši OECD metodoloģijai veikt zinātņu doktoru tālākās karjeras apsekojumu.

Galvenās aktivitātes:

  1. īstenot projektu atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 1.marta noteikumiem Nr.126 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Izveidot darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmu, nodrošinot tās sasaisti ar Nodarbinātības barometru” 7.1.2.2. pasākuma “Darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmas ieviešana” “Darba tirgus prognozēšanas sistēmas pilnveide””;
  2. īstenot projektu atbilstoši Ministru kabineta 2016. gada 26.janvāra noteikumiem Nr.68 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.6.specifiskā atbalsta mērķa “Ieviest izglītības kvalitātes monitoringa sistēmu” 8.3.6.1.pasākuma “Dalība starptautiskos pētījumos” “Dalība starptautiskos izglītības pētījumos””.

Programmas izpildītājs: Centrālā statistikas pārvalde, Ekonomikas ministrija.

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

75 871

108 956

130 027

15 556

15 556

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

33 085

21 071

-114 471

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

 43,6

19,3

-88,0

-

Atlīdzība, euro

41 016

47 885

84 329

13 527

13 527

Vidējais amata vietu skaits gadā

1

1

3

1

1

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

3 418

3 990

2 326

1 127

1 127

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

-

-

599

-

-

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

108 956

130 027

21 071

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

108 956

130 027

21 071

ESF projektu (2014-2020) īstenošana

108 956

130 027

21 071