Apakšprogrammas mērķis:

  • izveidot Darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmu (DTAPS), lai pieņemtu pamatotus un tautsaimniecības vajadzībām atbilstošus lēmumus rīcībpolitikas izstrādei un ieviešanai.

Galvenās aktivitātes:

  1. izpētīt esošo DTAPS un tās izveides un pilnveides iespējas;
  2. izpētīt darba tirgus vidēja un ilgtermiņa prognozēšanai pieejamos datu avotus, veikt datu kvalitātes analīzi un noteikt to salīdzināmību ar Eiropas Savienības valstu datiem;
  3. izstrādāt priekšlikumus datu izmantošanai nodarbinātības rādītāju analīzē.

Apakšprogrammas izpildītājs: Ekonomikas ministrija.

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

50 500

87 312

108 956

62 656

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

36 812

21 644

-46 300

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

72,9

24,8

-42,5

-

Atlīdzība, euro

44 061

31 312

47 885

23 942

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

-

1

1

1

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

-

2 609

3 990

1 995

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

87 312

108 956

21 644

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

87 312

108 956

21 644

ESF projekta (2014-2020) īstenošana

87 312

108 956

21 644