Apakšprogrammas mērķis:

Eiropas Sociālā fonda 8.3.6.specifiskā atbalsta mērķa “Ieviest izglītības kvalitātes monitoringa sistēmu” 8.3.6.1. pasākuma “Dalība starptautiskos pētījumos” projekta ietvaros nodrošināt datu sagatavošanu indikatoru aprēķiniem OECD Izglītības sistēmu indikatoru programmas INES ietvaros.

Galvenās aktivitātes:

  1. informācijas sagatavošana OECD izglītības indikatoru nodrošināšanai,
  2. INES sagatavotās informācijas (indikatoru) pārbaude un konsultatīvs atbalsts indikatoru jautājumos,
  3. līdzdalība INES tīklu sanāksmēs kopā ar vadošo partneri.

Apakšprogrammas izpildītāji: Centrālā statistikas pārvalde.

Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

 

2021. gads

(izpilde)

2022. gada     plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

2025. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

11 827

-

15 556

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-11 827

15 556

-15 556

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-100,0

100,0

-100,0

-

Atlīdzība, euro

11 827

-

13 380

-

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2023. gada plānu ar 2022. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

-

15 556

15 556

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

-

15 556

15 556

ESF projektu (2014-2020) īstenošana

-

15 556

15 556