Apakšprogrammas mērķis:

  • izveidot Darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmu (DTAPS), lai pieņemtu pamatotus un tautsaimniecības vajadzībām atbilstošus lēmumus rīcībpolitikas izstrādei un ieviešanai.

Galvenās aktivitātes:

  1. izpētīt esošo DTAPS un tās izveides un pilnveides iespējas;
  2. izpētīt darba tirgus vidēja un ilgtermiņa prognozēšanai pieejamos datu avotus, veikt datu kvalitātes analīzi un noteikt to salīdzināmību ar Eiropas Savienības valstu datiem;
  3. izstrādāt priekšlikumus datu izmantošanai nodarbinātības rādītāju analīzē.

Apakšprogrammas izpildītājs: Ekonomikas ministrija.

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

-

-

87 312

85 312

62 656

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

87 312

-2 000

-22 656

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

100,0

-2,3

-26,5

Atlīdzība, euro

-

-

31 312

31 312

16 000

Vidējais amata vietu skaits gadā

-

-

1

1

1

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

-

-

2 609

2 609

1 333

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

87 312

87 312

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

-

87 312

87 312

ESF projekta (2014-2020) īstenošanai

-

87 312

87 312