Apakšprogrammas mērķis:

ESF 8.3.6.specifiskā atbalsta mērķa “Ieviest izglītības kvalitātes monitoringa sistēmu” 8.3.6.1. pasākuma “Dalība starptautiskos pētījumos” projekta ietvaros nodrošināt datu sagatavošanu indikatoru aprēķiniem OECD INES programmas ietvaros.

Galvenās aktivitātes:

informācijas sagatavošana OECD izglītības indikatoru nodrošināšanai, INES sagatavotās informācijas (indikatoru) pārbaude un konsultatīvs atbalsts indikatoru jautājumos. Līdzdalība INES tīklu sanāksmēs kopā ar vadošo partneri.

Apakšprogrammas izpildītājs: CSP.
 

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

137 067

15 556

15 556

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-121 511

-

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-88,7

-

-

-

Atlīdzība, euro

81 117

13 527

13 527

-

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

3

-

-

-

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 253

-

-

-

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

15 556

15 556

-

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

15 556

15 556

-

ESF projektu (2014-2020) īstenošana

15 556

15 556

-