Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.5.1. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai mācību praksē izņēmumā” īstenošanu.

Galvenās aktivitātes:

  • nodrošināt atbalstu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai Kultūras ministrijas padotībā esošās profesionālās kultūrizglītības iestādēs un nodrošināt Latvijas Nacionālajā bibliotēkā nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveidi.

Apakšprogrammas izpildītājs: Kultūras ministrijas padotībā esošās profesionālās kultūrizglītības iestādes un Latvijas Nacionālā bibliotēka.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

ERAF projektu īstenošanas nodrošināšana

Iestādes, kas īsteno projektus (skaits)

8

7

7

-

-

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018. gads (izpilde) 2019. gada plāns 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

40 719

74 028

87 284

0

0

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

33 309

13 256

-87 284

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

81,8

17,9

-100

-

Atlīdzība, euro

31 148

64 295

75 633

0

0

Vidējais amata vietu skaits gadā

2,1

2,1

4,3

-

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 163

1 194

1 230

-

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

1 846

34 208

12 159

-

-

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

74 028

87 284

13 256

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

74 028

87 284

13 256

Izdevumi A.K.Cēsu mūzikas vidusskolas projekta „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” īstenošanai

3 749

3 749

0

Izdevumi Rēzeknes mākslas un dizaina vidusskolas projekta „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” īstenošanai

7 364

7 364

0

Izdevumi profesionālās izglītības kompetences centra „Liepājas mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola” projekta „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” īstenošanai

16 059

16 059

0

Izdevumi profesionālās izglītības kompetences centra „Ventspils mūzikas vidusskola” projekta „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” īstenošanai

5 430

5 430

0

Izdevumi J. I. Rēzeknes mūzikas vidusskolas projekta „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” īstenošanai

4 304

4 304

0

Izdevumi S. B. Daugavpils mūzikas vidusskolas projekta „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” īstenošanai

5 026

5 026

0

Izdevumi Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta „Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” īstenošanai

32 096

45 352

13 256