Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.5.1. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai mācību praksē izņēmumā” īstenošanu.

Galvenās aktivitātes:

  • nodrošināt profesionālās izglītības kompetences centra „Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola” audzēkņu iesaisti praksēs un darba vidē balstītās mācībās.

Programmas izpildītājs: profesionālās izglītības kompetences centrs „Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola”.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Projektu īstenošana

Projektu skaits

-

-

1

-

-

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

-

-

24 948

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

24 948

-24 948

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

100

-100

-

Atlīdzība, euro

-

-

1 973

-

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

-

-

1 973

-

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

24 948

24 948

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

-

24 948

24 948

Izdevumi profesionālās izglītības kompetences centra „Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola” projekta „Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos” īstenošanai

-

24 948

24 948