Apakšprogrammas mērķis:

  • paaugstināt tiesībsargājošo institūciju personāla kompetenci.

Apakšprogrammas izpildītājs: Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs.

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

-

-

4097

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

×

4097

-4097

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

×

100,0

-100,0

-

Atlīdzība, euro

-

-

4097

-

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

4097

4097

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

-

4097

4097

Palielināti izdevumi projekta “Atbalsta sistēmas pilnveide bērniem ar saskarsmes grūtībām, uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē” īstenošanai, tajā skaitā atlīdzība 4097 euro.

-

4097

4097