Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt valsts pārvaldes iestādēs nodarbināto profesionālo pilnveidi un veicināt komercdarbības vides sakārtošanu, ēnu ekonomikas un korupcijas mazināšanu.

Galvenās aktivitātes:

  • vadīt un īstenot Eiropas Sociālā fonda projektus: “Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide labāka regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta jomā”, “Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā” un “Augstākā līmeņa vadītāju attīstības programma” .

Apakšprogrammas izpildītāji: Valsts administrācijas skola un Valsts kanceleja.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Profesionālo kompetenci paaugstinājušo personu skaits

Labāka regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta jomā apmācītās personas (skaits)

282

300

200

200

50

Izsniegti sertifikāti par dalību mācību pasākumos (skaits)

7 520

1 817

1 725

1 064

-

Izsniegti sertifikāti par dalību un pārbaudījuma nokārtošanu mācību pasākumos (skaits)

1 336

747

489

214

-

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

2065 099

1284 953

1176 205

665 870

290 809

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-780 146

-108 748

-510 335

-375 061

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-37,8

-8,5

-43,4

-56,3

Atlīdzība, euro

417 791

448 860

411 944

380 009

160 360

Vidējais amata vietu skaits gadā

17

15

13,5

13,5

8

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 946

2 311

2 429

2 315

1 670

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

20 760

32 883

18 375

5 000

-

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020.gada plānu ar 2019.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

1 284 953

1 176 205

-108 748

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

1 284 953

1 176 205

-108 748

Eiropas Sociālā fonda projekti (2014-2020)

1 284 953

1 176 205

-108 748