Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt valsts pārvaldes iestādēs nodarbināto profesionālo pilnveidi un veicināt komercdarbības vides sakārtošanu, ēnu ekonomikas un korupcijas mazināšanu.

Galvenā aktivitāte:

  • vadīt un īstenot Eiropas Sociālā fonda projektus: “Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide labāka regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta jomā”, “Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā” un “Augstākā līmeņa vadītāju attīstības programma” .

Apakšprogrammas izpildītāji: Valsts administrācijas skola un Valsts kanceleja.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Profesionālo kompetenci paaugstinājušo personu skaits

Labāka regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta jomā apmācītās personas (skaits)

452

300

300

300

300

Izsniegti sertifikāti par dalību mācību pasākumos (skaits)

1 225

2 011

1 817

1 815

1 139

Izsniegti sertifikāti par dalību un pārbaudījuma nokārtošanu mācību pasākumos (skaits)

708

478

747

489

214

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

1 238 790

2 162 380

1 284 953

1 165 172

664 996

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

923 590

-877 427

-119 781

-500 176

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

74,6

-40,6

-9,3

-42,9

Atlīdzība, euro

308 370

329 830

448 860

411 944

380 009

Vidējais amata vietu skaits gadā

12

14,5

15

15

15

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 100

1 789

2 311

2 275

2 100

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

5 984

18 554

32 883

2 482

2 000

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

2 162 380

1 284 953

-877 427

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

2 162 380

1 284 953

-877 427

Eiropas Sociālā fonda projekti (2014-2020)

2 162 380

1 284 953

-877 427