63.00.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana

Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.

 

63.08.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2014-2020)

Apakšprogrammas mērķis:

attīstīt profesionālu sociālo darbu pašvaldībās.

Galvenā aktivitāte:

administrēt e-mācības.

Apakšprogrammas izpildītāji: Valsts administrācijas skola.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

 

2021. gads
(izpilde)

2022. gada     plāns

2023. gada plāns

2024. gada prognoze

2025. gada prognoze

Profesionālo kompetenci paaugstinājušas personas

Izmitināti un administrēti e-kursi pašvaldību darbiniekiem (skaits)

-

-

23

-

-

Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

 

2021. gads
(izpilde)

2022. gada     plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

2025. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

886 218

676 355

19 246

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-209 863

-657 109

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-23,7

-97,2

-

-

Atlīdzība, euro

390 265

364 476

9 436

-

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

14

8,5

-

-

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 270

3 524

-

-

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

8 930

5 000

-

-

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2023. gada plānu ar 2022. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

676 355

19 246

-657 109

t,sk.:

Ilgtermiņa saistības

676 355

19 246

-657 109

ESF projekti (2014-2020)

676 355

19 246

-657 109