Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt valsts pārvaldes iestādēs nodarbināto profesionālo pilnveidi un veicināt komercdarbības vides sakārtošanu, ēnu ekonomikas un korupcijas mazināšanu.

Galvenās aktivitātes:

  1. Eiropas Sociālā fonda projekta “Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide labāka regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta jomā” vadība un īstenošana;
  2. Eiropas Sociālā fonda projekta “Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā” vadība un īstenošana;
  3. Eiropas Sociālā fonda projekta “Augstākā līmeņa vadītāju attīstības programma” vadība un īstenošana.

Apakšprogrammas izpildītāji – Valsts administrācijas skola un Valsts kanceleja

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Profesionālo kompetenci paaugstinājušo personu skaits

Labāka regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta jomā apmācītās personas (skaits)

-

250

300

400

-

Izsniegti sertifikāti par dalību mācību pasākumos (skaits)

485

2 366

2 011

3 142

-

Izsniegti sertifikāti par dalību un pārbaudījuma nokārtošanu mācību pasākumos (skaits)

-

190

478

877

-

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

552 805

1 299 058

2 162 380

1 637 639

143 225

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

746 253

863 322

-524 741

-1 494 414

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

135,0

66,5

-24,3

-91,3

Atlīdzība, euro

198 730

321 945

329 830

336 460

45 000

Vidējais amata vietu skaits gadā

12,5

13

14,5

14,5

1,5

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 287

1 897

1 789

1 835

2 362

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

5 685

26 041

18 554

17 225

2 482

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

1 299 058

2 162 380

863 322

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

1 299 058

2 162 380

863 322

Eiropas Sociālā fonda projekti (2014-2020)

1 299 058

2 162 380

863 322