Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt valsts pārvaldes iestādēs nodarbināto profesionālo pilnveidi un veicināt komercdarbības vides sakārtošanu, ēnu ekonomikas un korupcijas mazināšanu.

Galvenās aktivitātes:

  1. Eiropas Sociālā fonda projekta “Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide labāka regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta jomā” vadība un īstenošana;
  2. Eiropas Sociālā fonda projekta “Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā” vadība un īstenošana;
  3. Eiropas Sociālā fonda projekta “Augstākā līmeņa vadītāju attīstības programma” vadība un īstenošana.

Apakšprogrammas izpildītāji – Valsts administrācijas skola un Valsts kanceleja

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Profesionālo kompetenci paaugstinājušo personu skaits

Labāka regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta jomā apmācītās personas (skaits)                          

-

-

250

300

400

Izsniegti sertifikāti par dalību mācību pasākumos (skaits)

-

-

2 366

2 011

3 141

Izsniegti sertifikāti par dalību un pārbaudījuma nokārtošanu mācību pasākumos (skaits)

-

-

190

478

877

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

 

 

1 299 058

2 124 386

1 602 005

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

×

1 299 058

825 328

-522 381

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

×

100,0

63,5

-24,6

Atlīdzība, euro

-

-

321 945

316 769

323 399

Vidējais amata vietu skaits gadā

-

-

13

13

13

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

-

-

 1897

1 897

1 939

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

-

-

26 041

20 868

20 868

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

1 299 058

1 299 058

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

-

1 299 058

1 299 058

Projekta "Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide labāka regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta jomā" īstenošanai

-

572 745

572 745

 Projekta " Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā " īstenošanai

-

473 404

473 404

Projekta “Augstākā līmeņa vadītāju attīstības programma" īstenošanai

-

252 909

252 909