Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt Valsts kancelejas kā Eiropas Savienības fondu atbildīgās iestādes informācijas un publicitātes pasākumus.

Galvenās aktivitātes:

  • stiprināt Valsts kancelejas kapacitāti informācijas un komunikācijas jomā, lai veicinātu sabiedrības informētības un izpratnes līmeņa paaugstināšanos par ES fondiem.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts kanceleja.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Atbildīgās iestādes funkciju ietvaros veicināta sabiedrības informētība un izpratnes līmeņa paaugstināšana par ES fondiem

Uzturēta un aktualizēta ES fondu sadaļas tīmekļa vietne (skaits)

1

1

1

1

-

Komunikāciju risinājumi 3.4.2. specifiskā atbalsta mērķa “Valsts pārvaldes profesionālā pilnveide, publisko pakalpojumu un sociālā dialoga attīstība mazo un vidējo komersantu atbalsta, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas sekmēšanai” publicitātes nodrošināšanai (skaits)

2

2

3

2

-

 

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

71 062

53 127

63 573

40 181

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-17 935

10 446

-23 392

-40 181

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-25,2

19,7

-36,8

-100,0

Atlīdzība, euro

16 023

23 197

23 197

23 197

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

1

1

1

1

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 335

1 933

1 933

1 933

-

 

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020.gada plānu ar 2019.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

53 127

63 573

10 446

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

53 127

63 573

10 446

Atbalsts Valsts kancelejas kā Eiropas Savienības fondu atbildīgās iestādes informācijas un publicitātes pasākumiem

53 127

63 573

10 446