Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt informācijas pieejamību sabiedrībai 2014.-2020.gada ES fondu plānošanas perioda specifiskajiem atbalsta mērķiem un to pasākumiem Ekonomikas ministrijas kompetencē esošajās energoefektivitātes, enerģētikas, uzņēmējdarbības, inovāciju un konkurētspējas veicināšanas jomās un sabiedrības iesaisti diskusijās par nākamā ES fondu plānošanas perioda atbalsta programmām, nosacījumiem.

Galvenā aktivitāte:

  • īstenot projektu atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumiem Nr.562 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 10.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Paaugstināt informētību par Kohēzijas politikas fondiem, sniedzot atbalstu informācijas un komunikācijas pasākumiem otrās projektu kārtas ietvaros” “Sabiedrības informēšana par uzņēmējdarbības un energoefektivitātes pasākumiem otrā kārta””.

Programmas izpildītājs: Ekonomikas ministrija.

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

66666

84500

84500

84500

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

17834

-

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

26,8

-

-

-

Atlīdzība, euro

26500

30000

30000

30000

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

1

1

1

1

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2208

2500

2500

2500

-

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

84500

84500

-

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

84500

84500

-

Tehniskā palīdzība ESF apgūšanai (2014-2020)

84500

84500

-