Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt informācijas pieejamību sabiedrībai 2014.-2020.gada ES fondu plānošanas perioda specifiskajiem atbalsta mērķiem un to pasākumiem Ekonomikas ministrijas kompetencē esošajās energoefektivitātes, enerģētikas, uzņēmējdarbības, inovāciju un konkurētspējas veicināšanas jomās un sabiedrības iesaisti diskusijās par nākamā ES fondu plānošanas perioda atbalsta programmām, nosacījumiem.

Galvenā aktivitāte:

  • īstenot projektu atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumiem Nr.562 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 10.1.2. specifiskā atbalsta mērķa  “Paaugstināt informētību par Kohēzijas politikas fondiem, sniedzot atbalstu informācijas un komunikācijas pasākumiem otrās projektu kārtas ietvaros” “Sabiedrības informēšana par uzņēmējdarbības un energoefektivitātes pasākumiem otrā kārta””.

Programmas izpildītājs: Ekonomikas ministrija.

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017.gads (izpilde)

2018.gada plāns

2019.gada plāns

2020.gada prognoze

2021.gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

67 052

59 095

84 500

84 500

84 500

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-7 957

25 405

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-11,9

43,0

-

-

Atlīdzība, euro

26 500

26 500

30 000

30 000

30 000

Vidējais amata vietu skaits gadā

1

1

1

1

1

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 208

2 208

2 500

2 500

2 500

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

59 095

84 500

25 405

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

59 095

84 500

25 405

Tehniskā palīdzība ESF apgūšanai (2014-2020)

59 095

84 500

25 405