Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt sabiedrības informētību un izpratni par darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” ES fondu ieguldījumiem izglītības un zinātnes jomā.

Galvenās aktivitātes:

  • projekta  „Izglītības un zinātnes ministrijas ES fondu 2014. – 2020. gada plānošanas perioda informācijas un publicitātes projekts, 2.kārta” īstenošana.

Apakšprogrammas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Informācijas un publicitātes pasākumi sabiedrības informētības un izpratnes veicināšanai par ES fondu ieguldījumiem izglītības un zinātnes jomā

Uzlabota un uzturēta IZM interneta vietnes Struktūrfondu sadaļa (skaits)

1

1

1

1

1

Sabiedriskās apspriešanas un informācijas semināri par IZM pārziņā esošo SAM īstenošanas nosacījumiem (skaits)

5

8

-

-

-

Sagatavota un izplatīta informācija (infografiku un videoinfografiku skaits)

1

4

-

-

-

Integrēta mediju kampaņa  visā Latvijas teritorijā (skaits)

-

-

1

1

1

Izveidots animācijas klipu seriāls ( 10 sērijas) par ES struktūrfondu atbalstu  indivīdam izglītības ieguves procesā (skaits)

-

-

6

4

0

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

27 051

91 774

226 366

202 733

100 090

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

64 723

134 592

-23 633

-102 643

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

239,3

146,7

-10,4

-50,6

Atlīdzība, euro

19 767

22 630

61 010

61 010

61 010

Vidējais amata vietu skaits gadā

1

1

2,5

2,5

2,5

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 647

1 886

2 034

2 034

2 034

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

-

-

-

-

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

91 774

226 366

134 592

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

91 774

226 366

134 592

Projekta „Izglītības un zinātnes ministrijas ES fondu 2014. – 2020. gada plānošanas perioda informācijas un publicitātes projekts, 1.kārta” īstenošana.

91 774

-

-91 774

Projekta  „Izglītības un zinātnes ministrijas ES fondu 2014. – 2020. gada plānošanas perioda informācijas un publicitātes projekts, 2.kārta” īstenošana.

-

226 366

226 366