Apakšprogrammas mērķis:

  • Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana.

Galvenās aktivitātes:

  • projekta "Tehniskā palīdzība Tieslietu ministrijai kā atbildīgajai iestādei informācijas un publicitātes pasākumu īstenošanā (2019‑2021)" īstenošana, nodrošinot atbildīgās iestādes pienākumu veikšanu - Eiropas Savienības fondu publicitātes nodrošināšanu. Projekts tiks īstenots, lai nodrošinātu Tieslietu ministrijai atbildīgās iestādes funkciju īstenošanai nepieciešamo cilvēkresursu (1 amata vieta) un ar informatīvo un publicitātes pasākumu rīkošanu saistīto izmaksu finansēšanu.

 

Apakšprogrammas izpildītājs: Tieslietu ministrijas centrālais aparāts.

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

23797

61 946

75 942

75 181

73 877

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

38 149

13 996

-761

-1 304

Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

160,3

22,6

-1,0

-1,7

Atlīdzība, euro

12 910

21 759

23 489

25 356

25 092

Vidējais amata vietu skaits gadā

1

1

1

1

1

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 076

1 628

1 660

1 816

1 794

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

-

2 229

3 574

3 565

3 565

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

61 946

75 942

13 996

 

Ilgtermiņa saistības

61 946

75 942

13 996

Samazināti izdevumi Eiropas Sociālā fonda projekta "Tehniskā palīdzība Tieslietu ministrijai kā atbildīgajai iestādei informācijas un publicitātes pasākumu īstenošanā" īstenošanai

61 946

-

-61 946

Palielināti izdevumi Eiropas Sociālā fonda projekta "Tehniskā palīdzība Tieslietu ministrijai kā atbildīgajai iestādei informācijas un publicitātes pasākumu īstenošanā (2019-2021)" īstenošanai

-

75 942

75 942