Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt informācijas un komunikācijas pasākumu īstenošanu Kultūras ministrijas pārziņā esošo specifisko mērķu ietvaros, tādejādi veicinot sabiedrības informētību un izpratni par sniegto Eiropas Savienības fondu ieguldījumu kultūrvides saglabāšanā un attīstībā 2014. – 2020.gada plānošanas periodā.

Galvenās aktivitātes:

  1. Eiropas Savienības fondu informatīvie pasākumi – Kultūras ministrijas mājas lapas sadaļas par Eiropas Savienības struktūrfondiem uzturēšana un attīstīšana, informatīvās plāksnes izvietošana Kultūras ministrijas kā tehniskās palīdzības finansējuma saņēmēja telpās;
  2. Eiropas Savienības fondu publicitātes pasākumi – semināra organizēšana, bukleta izgatavošana;
  3. projektu īstenošanas nodrošināšana – atlīdzība, kompetences paaugstināšanas izmaksas.

Apakšprogrammas izpildītājs: Kultūras ministrija.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017.gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Nodrošināti ES fondu informatīvie pasākumi

Kultūras ministrijas mājas lapas sadaļas par ES struktūrfondiem uzturēšana un attīstīšana (skaits)

1

1

1

1

1

Nodrošināti ES fondu publicitātes pasākumi

Semināri (skaits)

-

1

2

2

1

Kompetences paaugstināšanas pasākumi

Kompetences paaugstināšanas pasākumi (skaits)

2

1

1

1

2

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

9 605

11 234

76 272

90 416

96 312

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1 629

65 038

14 144

5 896

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

17,0

578,9

18,5

6,5

Atlīdzība, euro

8 887

6 550

25 885

25 885

25 885

Vidējais amata vietu skaits gadā

0,5

0,5

1

1

1

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 481

1 092

2 157

2 157

2 157

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

11 234

76 272

65 038

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

11 234

76 272

65 038

Izdevumi tehniskajai palīdzībai Kultūras ministrijai ES fondu informācijas un komunikācijas pasākumu īstenošanai.

11 234

76 272

65 038