Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt Valsts kancelejas kā Eiropas Savienības fondu atbildīgās iestādes informācijas un publicitātes pasākumus.

Galvenās aktivitātes:

  •  Valsts kancelejas kapacitātes stiprināšana informācijas un komunikācijas jomā, lai veicinātu sabiedrības informētības un izpratnes līmeņa paaugstināšanos par ES fondiem

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts kanceleja

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Atbildīgās iestādes funkciju ietvaros veicināta sabiedrības informētība un izpratnes līmeņa paaugstināšana par ES fondiem

Uzturēta un aktualizēta ES fondu sadaļas tīmekļa vietne (skaits)

1

1

1

-

-

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

 8 204

4 000

12 795

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-4 204

8 795

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-51,2

219,9

-

-

Atlīdzība, euro

3 000

1 550

3 145

-

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

4 000

12 795

8 795

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

4 000

12 795

8 795

Atbalsts Valsts kancelejas kā Eiropas Savienības fondu atbildīgās iestādes informācijas un publicitātes pasākumiem

4 000

 

12 795

8 795