Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt informācijas pieejamību sabiedrībai 2014.-2020.gada ES fondu plānošanas perioda specifiskajiem atbalsta mērķiem un to pasākumiem Ekonomikas ministrijas kompetencē esošajās energoefektivitātes, enerģētikas, uzņēmējdarbības, inovāciju un konkurētspējas veicināšanas jomās.

Galvenās aktivitātes:

  1. organizēt informatīvos pasākumus Rīgā un Latvijas reģionos;
  2. organizēt konkursu “Energoefektīvākā ēka Latvijā”;
  3. atjaunot informāciju EM mājaslapas www.em.gov.lv sadaļā “ES fondi”.

Apakšprogrammas izpildītājs: Ekonomikas ministrija.

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

41 535

38 696

59 095

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-2 839

20 399

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-6,8

52,7

-

-

Atlīdzība, euro

26 466

26 500

26 500

-

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

-

1

1

-

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

-

2 208

2 208

-

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

38 696

59 095

20 399

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

38 696

59 095

20 399

Tehniskā palīdzība ESF apgūšanai (2014-2020)

38 696

59 095

20 399