Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt ES fondu administrēšanā iesaistīto LM institūciju un LM kapacitātes palielināšanu, sniedzot atbalstu informācijas un komunikācijas pasākumiem, lai tiktu paaugstināta sabiedrības informētība par valsts politiku nodarbinātības veicināšanai un sociālās iekļaušanas pasākumiem.

Galvenās aktivitātes:

  • īstenot projektu “Tehniskā palīdzība publicitātei un sabiedrības informēšanai labklājības jomā (1.kārta)” Nr.10.1.2.0/15/TP/009.

Apakšprogrammas izpildītājs: Labklājības ministrija.

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

34 080

185 154

123 322

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

151 074

-61 832

-123 322

×

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

443,3

-33,4

-100,0

×

Atlīdzība, euro*

27 299

24 873

34 027

-

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

1,2

1,3

1,3

-

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 895,8

1 594,4

2 181,2

-

-

*Projektu ietvaros atsevišķiem darbiniekiem atlīdzība tiek nodrošināta piemaksu veidā.

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

185 154

123 322

-61 832

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

185 154

123 322

-61 832

Projekta “Tehniskā palīdzība publicitātei un sabiedrības informēšanai labklājības jomā (1.kārta)” Nr.10.1.2.0/15/TP/009 īstenošana (projekta īstenošanai 2017.gadā samazinātas 1,3 amata vietas un 2018.gadā palielinātas 1,3 amata vietas)

185 154

123 322

-61 832