Apakšprogrammas mērķis:

  • paaugstināt informētību par ES struktūrfondu un Kohēzijas fondu 2014.-2020. gada plānošanas periodu, īstenojot informācijas un komunikācijas pasākumus, kā arī nodrošināt ES fondu izvērtēšanu 2014.-2020. gada plānošanas periodā un paaugstināt izvērtēšanas kapacitāti ES fondu vadībā iesaistītajās institūcijās.

Galvenās aktivitātes:

  1. nodrošināt ES fondu informatīvos un publicitātes pasākumus;
  2. nodrošināt ES fondu izvērtēšanu un stiprināt izvērtēšanas kapacitāti;
  3. administrēt un uzraudzīt ES fondu īstenošanu;
  4. atbalstīt e-kohēzijas ieviešanu;
  5. veikt izlases veida iepirkumu pirmspārbaudes, kā arī virspārbaudes par sadarbības iestādes veiktajām iepirkumu pirmspārbaudēm;
  6. organizēt apmācības, rīkojot seminārus, lai celtu ES fondu vadībā iesaistīto institūciju un finansējuma apguvēju kompetenci par publiskajiem iepirkumiem;
  7. nodrošināt ES fondu finanšu kontroli un revīziju.

Apakšprogrammas izpildītāji: Finanšu ministrijas centrālais aparāts, Centrālā finanšu un līgumu aģentūra, Iepirkumu uzraudzības birojs un Valsts kase.

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

1014 542

3638 962

3585 427

3500 546

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

2624 420

-53 535

-84 881

-3500 546

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

258,7

-1,5

-2,4

-100

Atlīdzība, euro

353 141

2151 208

2383 140

1888 615

-

Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu un zemessargu amata vietas

14

96

94

94

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neskaitot pedagogu amata vietas, euro

2 102

1 867

2 113

1 674

-

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

3638 962

3585 427

-53 535

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

3638 962

3585 427

-53 535

Tehniskā palīdzība Eiropas Sociālā fonda (ESF) apgūšanai (2014- 2020)

3638 962

3585 427

-53 535