Apakšprogrammas mērķis:

  • Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana.

Galvenās aktivitātes:

  • projekta "Tehniskā palīdzība Tieslietu ministrijai kā atbildīgajai iestādei informācijas un publicitātes pasākumu īstenošanā" īstenošana, nodrošinot atbildīgās iestādes pienākumu veikšanu – Eiropas Savienības fondu publicitātes nodrošināšanu. Projekts tiks īstenots, lai nodrošinātu Tieslietu ministrijai atbildīgās iestādes funkciju īstenošanai nepieciešamo cilvēkresursu (1 amata vieta) un ar informatīvo un publicitātes pasākumu rīkošanu saistīto izmaksu finansēšanu.

 

Apakšprogrammas izpildītājs: Tieslietu ministrijas centrālais aparāts.

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

19 535

58 200

61 946

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

38 665

3 746

-61 946

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

197,9

6,4

-100

-

Atlīdzība, euro

16 714

21 772

21 759

-

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

1

1

1

-

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 393

1 814

1 628

-

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

-

-

2 229

-

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

58 200

61 946

3 746

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

58 200

61 946

3 746

Izdevumu izmaiņas Eiropas Sociālā fonda projekta "Tehniskā palīdzība Tieslietu ministrijai kā atbildīgajai iestādei informācijas un publicitātes pasākumu īstenošanā" īstenošanai

58 200

61 946

3 746