Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt informācijas pieejamību sabiedrībai 2014.-2020.gada ES fondu plānošanas perioda specifiskajiem atbalsta mērķiem un to pasākumiem Ekonomikas ministrijas kompetencē esošajās energoefektivitātes, uzņēmējdarbības, inovāciju un konkurētspējas veicināšanas jomās un sabiedrības iesaisti diskusijās par nākamā ES fondu plānošanas perioda atbalsta programmām, nosacījumiem.

Galvenās aktivitātes:

īstenot projektu “Sabiedrības informēšana par uzņēmējdarbības un energoefektivitātes pasākumiem otrā kārta”.

Apakšprogrammas izpildītāji: Ekonomikas ministrija.

Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

 

2021. gads

(izpilde)

2022. gada     plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

2025. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

65 937

-

58 422

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-65 937

58 422

-58 422

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-100,0

100,0

-100,0

-

Atlīdzība, euro

29 325

-

13 109

-

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

1

-

1

-

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 444

-

1 092

-

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2023. gada plānu ar 2022. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

-

58 422

58 422

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

-

58 422

58 422

Tehniskā palīdzība ESF apgūšanai (2014-2020)

-

58 422

58 422