Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt informācijas un komunikācijas pasākumu īstenošanu Kultūras ministrijas pārziņā esošo specifisko mērķu ietvaros, tādejādi veicinot sabiedrības informētību un izpratni par sniegto Eiropas Savienības fondu ieguldījumu kultūrvides saglabāšanā un attīstībā 2014. – 2020.gada plānošanas periodā.

Galvenās aktivitātes:

  1. Eiropas Savienības fondu informatīvie pasākumi – Kultūras ministrijas mājas lapas sadaļas par Eiropas Savienības struktūrfondiem uzturēšana un attīstīšana, informatīvās plāksnes izvietošana Kultūras ministrijas kā tehniskās palīdzības finansējuma saņēmēja telpās;
  2. Eiropas Savienības fondu publicitātes pasākumi – semināra organizēšana, bukleta izgatavošana;
  3. projektu īstenošanas nodrošināšana – atlīdzība, kompetences paaugstināšanas izmaksas.

Programmas izpildītājs: Kultūras ministrija.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Nodrošināti ES fondu informatīvie pasākumi

Kultūras ministrijas mājas lapas sadaļas par ES struktūrfondiem uzturēšana un attīstīšana (skaits)

1

1

1

-

-

Nodrošināti ES fondu publicitātes pasākumi

Semināri (skaits)

-

-

1

-

-

Kompetences paaugstināšanas pasākumi

Kompetences paaugstināšanas pasākumi (skaits)

1

2

1

-

-

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

9 127

11 234

11 234

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

2 107

0

-11 234

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

23,1

0

-100

-

Atlīdzība, euro

8 718

9 850

6 550

-

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

0,5

1

0,5

-

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 453

821

1 092

-

-