Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt Valsts kancelejas kā Eiropas Savienības fondu atbildīgās iestādes informācijas un publicitātes pasākumus.

Galvenās aktivitātes:

  •  Valsts kancelejas kapacitātes stiprināšana informācijas un komunikācijas jomā, lai veicinātu sabiedrības informētības un izpratnes līmeņa paaugstināšanos par ES fondiem

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts kanceleja

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Atbildīgās iestādes funkciju ietvaros veicināta sabiedrības informētība un izpratnes līmeņa paaugstināšana par ES fondiem

Uzturēta un aktualizēta ES fondu sadaļas tīmekļa vietne (skaits)

-

-

1

1

-

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

-

-

4 000

9 100

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

×

4 000

5 100

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

×

100,0

127,5

-

Atlīdzība, euro

-

-

1 550

2 450

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

4 000

4 000

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

-

4 000

4 000

Projekta "Atbalsts Valsts kancelejas kā Eiropas Savienības fondu atbildīgās iestādes informācijas un publicitātes pasākumiem"  īstenošanai

-

 

4 000

4 000